CWO Diplomalijn

LOGO_CWO

CWO-diploma Motorboot 1

Het CWO-diploma Motorboot 1 is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op een motorboot kunnen functioneren.

CWO-diploma Motorboot 2

Dit diploma is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies als zelfstandig schipper te kunnen uitvoeren onder gunstige omstandigheden op stilstaand water bij daglicht uitgezonderd de vaarwaters genoemd in bijlage 9 van het BPR.

CWO-diploma Motorboot 3

Dit diploma is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren en vereiste ervaring van 450 kilometer als schipper van een motorboot op binnenwateren. Zij moeten onder omstandigheden tot 5 Beaufort, zelfstandig, veilig en verantwoord kunnen varen en manoeuvreren op stilstaand en stromend water (excl. Zeeuwse stromen, IJsselmeer en Wadden), zowel overdag als ‘s nachts. Men moet hierbij leiding kunnen geven aan debemanning aan dek en zelfstandig kunnen navigeren.

Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een examen. Tijdens het examen is er een minimale windkracht van 3 Beaufort en een maximale windkracht van 5 Beaufort.

Voor de exactie eisen verwijzen wij naar http://www.cwo.nl/